Welkom op de website van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg, kortweg IPO.
IPO is een beleidsniveau- en sectoroverschrijdend overlegorgaan dat werkt aan de duurzame ontwikkeling van het Vlaamse platteland. Het formuleert beleidsaanbevelingen en adviezen voor plattelandsgebonden knelpunten en uitdagingen. Waar nodig wordt hiervoor voorbereidend onderzoek verricht of via een projectoproep naar vernieuwende ideeën gezocht.


Nieuws

13-07-2015

Draaiboek Zorgnetwerken

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Cera lanceren een gloednieuw draaiboek zorgnetwerken Meer...

29-05-2015

Nieuwe oproep voor inrichting van volkstuinen

Minister Schauvliege lanceert een nieuwe oproep voor de aanleg en inrichting van volkstuinen. Meer...

19-05-2015

IPO-advies 'Lokale Voedselstrategieën' goedgekeurd !

Op 24 april 2015 deelde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de aanbevelingen van de IPO-themagroep mee aan de Vlaamse regering. Meer...

09-12-2014

40 volkstuinprojecten goedgekeurd

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, trekt een budget van ruim 500.000 euro uit voor 40 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Meer...

24-04-2014

Terugblik op een succesvolle inspiratiedag "Volkstuinen"

Op 24 april 2014 organiseerde VLM in samenwerking met VELT en Tuinhier een inspiratiedag voor gemeenten en verenigingen die zich willen laten inspireren bij de aanleg, uitbreiding of modernisering van hun volkstuin. Meer...

Pagina 1 van 12
 | 
 | Gaan naar pagina